MAKESCRIPT

Makescript palvelun tuottajana

  • Vastuullisuus 
  • Yksilöllisyys 
  • Tasapuolisuus

Vastuullisuus näkyy toiminnan arjessa monella tapaa. Asiakkaalle vastuullisuus näkyy erityisesti aikataulujen ja sopimusten pitävyytenä. Yrityksen hankinnoissa ja toimintatavoissa huomioidaan kestävä kehitys sekä lähipalveluita ja -tuotteita suositaan.  Luottamuksellisuus on itsestäänselvyys ja palvelun laatu vastaa lupauksia. Sellaisia työtehtäviä ei oteta vastaan, jotka ovat loukkaavia, kannustavat rikollisuuteen tai ovat tarkoitusperältään arveluttavia.

Jokainen asiakas on yksilö, jolla tuotetaan materiaali henkilökohtaisesti ilman plagiointia, joka takaa paremman näkyvyyden hakukoneilla. Tekoälyä käytetään rakenteiden ja sisältöjen suunnittelussa, mutta jokainen kirjoitus on yksilöllisesti tuotettua. 

Kaikkia asiakkaita kohdellaan yhdenvertaisesti ja kunnioittavasti.  

Suomen kieltä on varjeltava

Vain käyttämällä monipuolisesti erilaisia ilmauksia ja rikasta kieltä, voidaan suomen kielen asemaa parantaa. Vaikka yrityksen materiaalit kirjoitettaisiin myös englanniksi, ei yksilöllistä suomenkielistä materiaalia voida sivuuttaa. Globaalien yritysten tulisi ennen kaikkea tuottaa suomenkielistä materiaalia, joka käännetään muille kielille, jottei suomalaisuus katoa yrityksen arvopohjasta.

Unelma kirjoittaa

CV löytyy kuvaa klikkaamalla.

Olen Marko Itkonen ja toiveammattini on ollut kirjailija jo pitkään. Pidän asiatekstien muotoilemisesta kansankielelle, historian kirjoittamisesta narratiivisesti ja markkinointitekstien tekemisestä persoonallisella otteella. Isona, kun minusta on tullut kirjailija, teen näytelmiä ja romaaneja. Tarinoiden kirjoittaminen on mukavaa ja onneksi sitä saan tehdä nykyisin viikoittain, kun tuotan kasvatuksellista materiaalia kouluille. Se on myös mielenkiintoista, koska sisällöt pitää miettiä tarkoin, jotta materiaali sopii kaikenlaisille lapsille ja nuorille kansalaisuudesta, uskonnosta tai perheen sosiaalisesta asemasta huolimatta. Toivottavasti saan monipuolisia kirjoitustöitä jatkossakin, jotta voin nauttia pitämästäni työstä, eli kirjoittamisesta.